• "My nie opowiadamy historii my tworzymy historię..."

  world specjals
 • Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna

 • Anty Terror

 • "(...) pragniemy w naszym kraju moralności zamiast egoizmu, uczciwości, a nie pustego "honoru", zasad zamiast zwykłych przyzwyczajeń, obowiązku, a nie tylko naszej przyzwoitości, władzy rozumu zamiast tyranii, mody potępienia występku, a nie pogardy dla nieszczęśliwych..."

  Robespierre 1794
 • Anty Terror

Ochrona obiektowa

Trzon naszej kadry zarządzającej to przedstawiciele jednostek specjalnych, którzy przez wiele lat służby realizowali wytyczone zadania o najwyższym stopniu trudności w ramach istniejącego prawa oraz określonych procedur. Odbyte szkolenia, a przede wszystkim zrealizowane zadania są gwarantem realizacji i zaangażowania w wykonywanie nałożonych obowiązków. Korzystając z wieloletnich doświadczeń w ramach pełnionej służby w oparciu o „Procedury Działań Kryzysowych”, stworzyliśmy strategię działania adekwatną do realnych zagrożeń dla określonego podmiotu.

Pierwszym etapem jest właściwa analiza ewentualnych zagrożeń, a co za tym wynikających dla nas zadań. W oparciu pozyskane informacje tworzymy profil działań ochronnych, opracowując adekwatne procedury, sporządzając specyfikacje zabezpieczeń elektronicznych, sprzętu, wyposażenia, typując kadrę do ochrony. Pracownicy ochrony obiektowej są dobierani w oparciu o konkretne kryteria przyjęte przez naszą kadrę, indywidualnie do potrzeb zleceniodawcy i specyfiki obiektu.

W pakiecie specjalnym, który Państwu oferujemy w ramach stałej współpracy, gwarantujemy nieodpłatne dodatkowe usługi do których należą:

 • audyt bezpieczeństwa fizyczny / techniczny,
 • opracowanie koncepcji systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa określonego podmiotu, obiektu, osoby etc. wraz z prezentacją,
 • 24 h nadzór nad służbą z wpisem kontroli do wglądu przez dyrekcję obiektu,
 • wyznaczenie konsultanta ds. bezpieczeństwa będący w dyspozycji 24 h/dobę dla pracowników ochrony, personelu pracowniczego ochranianego obiektu oraz dyrekcji ochranianego obiektu,
 • sprawdzenia alarmowe a także cykliczna kontrola obiektu oraz terenu z zakresu rozpoznania minersko – pirotechnicznego ( bombowego ),
 • wyznaczenie konsultantów ds. przepisów prawnych będących w dyspozycji 24h/ dobę dla personelu ochranianego obiektu,
 • wyznaczenie instruktorów odpowiedzialnych za szkolenie personelu z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa,
 • opracowanie programów szkoleń oraz sukcesywne szkolenia dla personelu pracowniczego ochranianego obiektu z zakresu procedur bezpieczeństwa obiektu, w celu podniesienia efektywności,
 • raportowanie miesięczne/kwartalne do dyrekcji obiektu o stanie bezpieczeństwa, wydarzeniach, jakości oraz sprawności funkcjonowania,
 • certyfikacja bezpieczeństwa obiektu – rozpoczynając zabezpieczenie ochronne obiektu, za zgodą dyrekcji przeprowadzamy obowiązkowe szkolenie dla personelu pracowniczego z zakresu umiejętności zastosowania procedur bezpieczeństwa oraz stan zabezpieczenia obiektu, po czym wystawiamy Certyfikat Bezpieczeństwa obiektu do wglądu przez klientów. Obecność Certyfikatu Bezpieczeństwa uświadamia potencjalnego klienta o poziomie bezpieczeństwa i świadczonych usługach w obiekcie,
 • ochraniając obiekt na danym terenie, ściśle współpracujemy z podległymi terytorialnie placówkami Policji, Straży Pożarnej, Szpitala, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego oraz innych służb w zależności od specyfiki obiektu.