• "My nie opowiadamy historii my tworzymy historię..."

  world specjals
 • Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna

 • Anty Terror

 • "(...) pragniemy w naszym kraju moralności zamiast egoizmu, uczciwości, a nie pustego "honoru", zasad zamiast zwykłych przyzwyczajeń, obowiązku, a nie tylko naszej przyzwoitości, władzy rozumu zamiast tyranii, mody potępienia występku, a nie pogardy dla nieszczęśliwych..."

  Robespierre 1794
 • Anty Terror

Ochrona Osobista WOX

Ochrona Osobista WOX oparta jest na wieloaspektowym i długoplanowym systemie bezpieczeństwa.

W zakładce dotyczącej naszej firmy opisaliśmy kadrę kierowniczą ze stażem w jednostkach specjalnego znaczenia oraz w służbach specjalnych. Te same kryteria przyjęliśmy przy doborze pracowników ochrony osobistej. Trzonem naszego działania są procedury przyjęte i funkcjonujące w resortach siłowych w powyższych jednostkach. Strategia naszego działania jest odpowiedzią na realne zagrożenia będące następstwem aktywności grup przestępczych, a także ewolucji form i metod popełnianych przestępstw.

W obliczu aktualnych zagrożeń zdefiniowaliśmy bezpieczeństwo, traktując tę dziedzinę w sposób zintegrowany, kompleksowy i wielowymiarowy, w którym wyróżnić można tyle elementów ile jest sfer aktywności danego podmiotu.

Istota naszego działania w obliczu zdarzeń nadzwyczajnych oparta jest na wielosystemowym kierowaniu zasobami firmy z uwzględnieniem przygotowania – celem zapobieżenia wystąpieniu niebezpieczeństwa, planowania z określeniem taksonomii zagrożeń, reagowania oraz pomocy w czasie sytuacji kryzysowej.

W oparciu o nasze doświadczenia zawodowe określiliśmy ochronę życia i zdrowia jako wartość najwyższą. Przeciwdziałając bezprawnym działaniom osób trzecich opieramy się na trzech niezależnych płaszczyznach działania:

 • prewencyjny – zabezpieczając niezależnymi systemami określone obiekty,
 • interwencyjny – reagując bezpośrednio na powstałe zagrożenia,
 • rozpoznania zagrożeń – aby z wyprzedzeniem zastosować odpowiednie metody działania.

Uwzględniając wszelkie uzyskane informacje w oparciu o źródła osobowe, opracowania operacyjne a także o rozpoznanie terenowe i obiektowe, określamy stopień i rodzaj zagrożenia naszych podopiecznych. W oparciu o powyższe informacje dobierany jest odpowiedni sprzęt techniczny, broń oraz pojazdy, następnie uwzględniając potrzeby VIP-a określamy i przyjmujemy określony profil działania.

Bazując na powyższych informacjach mamy do zaprezentowania następujące oferty:

 1. „Bezpieczna droga” podczas której objęte ochroną osoby przemieszczają do firmy, na spotkania biznesowe, prywatne wizyty, będąc pod czujnym okiem naszych pracowników.
 2. „Całodobowo pod czujnym okiem” gdzie cała rodzina może czuć się bezpiecznie, tak w nocy jak i w dzień, podczas snu i podczas wykonywania codziennych obowiązków, w dowolnym miejscu w którym przebywa któryś z naszych podopiecznych.
 3. „Ochrona okazjonalna” gdzie każdy choć przez jeden dzień może zostać ważną personą z własną ochroną, poprzez wynajęcie naszej firmy stosownie do określonej przez siebie okazji, uroczystości, podróży czy tez wakacji.
 4. „Ochrona niejawna” profil działania uzgadniany jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

* Z uwagi na dynamikę życia rodziny dopuszczalna jest kompilacja wymienionych systemów, zachowana tu zostaje jednocześnie żelazna zasada zmienności działań prewencyjnych.